Make It Thrive

Σχετικά

Σχετικά

Στόχοι

Το Make It Thrive σκοπεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ψυχικής υγείας στα σχολεία, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος- να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη, η οποία οδηγεί σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον και σε ακαδημαϊκή και προσωπική επιτυχία- και να δημιουργήσει ένα πιο περιεκτικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Ως ειδικούς στόχους, επισημαίνουμε τα εξής:

Αρωγή προς τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά θέματα στο σχολείο, μέσω της χρήσης του ιστότοπου που θα δημιουργηθεί.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, και πάλι μέσω του δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκε.

Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να καλλιεργήσουν ένα υγιές σχολικό περιβάλλον.

Προώθηση της ατομικής και ομαδικής κινητικότητας για μαθησιακούς σκοπούς, δηλαδή από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού.

Διάδοση των αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκαν στην κοινότητα, προκειμένου να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς και να προωθήσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε ως το κύριο εργαλείο υποστήριξης για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ψυχικής υγείας.

Ομάδες-στόχοι
Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί

Μέσω της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώσαμε ότι η ψυχική υγεία των νέων είναι ένα πρόβλημα που έχει υποτιμηθεί από την άποψη των προληπτικών στρατηγικών και δράσεων. Αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν κυρίως από τα σχολεία, τα οποία διαθέτουν μειωμένο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού που συνδέεται με την ψυχολογία και ανύπαρκτη διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ σημαντικό πυλώνα για την πρόληψη αυτής της κατάστασης, καθώς είναι το πιο άμεσο σημείο επαφής με τους μαθητές και αυτοί που μπορούν ευκολότερα να προωθήσουν ένα υγιές σχολικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο μας.

Νέοι (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα δημιουργηθούν με στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συνδράμουν τους μαθητές τους. Υπό αυτή την έννοια, τα παιδιά και οι νέοι θα επηρεαστούν επίσης άμεσα από το Make It Thrive. Το κύριο μέλημά μας είναι να στηρίξουμε τα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να γίνουν νέοι άνθρωποι που θα είναι πιο συνειδητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με την ψυχική τους υγεία (και με ανοιχτό πνεύμα γι’ αυτήν) και θα μπορούν να είναι προετοιμασμένοι να δράσουν σε τυχόν συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν.

Γονείς και οικογένειες

Θα είναι επίσης οι έμμεσα ωφελημένοι από αυτό το έργο, καθώς θα έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά τους.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Δήμος Gondomar (Πορτογαλία)

Ο Δήμος Gondomar είναι ο συντονιστής του έργου Make it Thrive. Είναι ένας δημόσιος φορέας που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς για την εξυπηρέτηση των πολιτών του, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η οικονομία, η κοινωνική δράση, η εκπαίδευση, η νεολαία, η κοινωνική στέγαση, η υγεία, η ασφάλεια, μεταξύ άλλων. Οι τοπικές πολιτικές για τη νεολαία και την εκπαίδευση υποστηρίζονται από τη δικτύωση μέσω των δύο δημοτικών συμβουλίων: Παιδείας και Νεολαίας. Μέσω αυτών των δύο συμβουλίων, τα μέλη του προσωπικού τους καθοδηγούν και παρακολουθούν τις πολιτικές του Δήμου για τη νεολαία, προωθούν τη συζήτηση για τις πολιτικές για τη νεολαία και την εκπαίδευση μεταξύ των νέων και των τοπικών αρχών και συντονίζουν το Εκπαιδευτικό Σύστημα και τις Εκπαιδευτικές Πολιτικές με άλλες κοινωνικές πολιτικές, όπως η Υγεία, η Κοινωνική Δράση, η Κατάρτιση και η Απασχόληση. Επιπλέον, ο δήμος Γκοντομάρ δημιουργεί πολλές συνεργασίες με διάφορες τοπικές οργανώσεις και υποστηρίζει τις ενώσεις νέων μέσω επιχορήγησης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και παρέχει ορισμένους χώρους για δραστηριότητες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Γκοντομάρ παρέχει εξατομικευμένη ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη και έχει αναπτύξει το “Ολοκληρωμένο και καινοτόμο σχέδιο για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας” και διοργανώνει εργαστήρια και προγράμματα παρέμβασης για μαθητές από τον 1ο κύκλο μέχρι το λύκειο, τα οποία διεξάγονται από ψυχολόγους του Δήμου. Η εμπειρία της στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι μεγάλη, οπότε θα είναι εύκολο για τον Δήμο να συντονίσει και να παρακολουθήσει τις διάφορες εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία των παραδοτέων του έργου.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Ελλάδα (Ελλάδα)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που λειτουργεί ως οργανωτικός και διοικητικός κλάδος του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας στην πόλη του Ηρακλείου της Κρήτης. Είναι υπεύθυνη για 350 σχολεία στην περιοχή του Ηρακλείου, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της προσχολικής εκπαίδευσης, και για πάνω από 3000 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Ο κύριος ρόλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή, η συμπλήρωση και ο συντονισμός των πολιτικών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Επιπλέον, εποπτεύει και διευκολύνει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, όπως τα προγράμματα Erasmus που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε πολλά από τα σχολεία μας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου είναι υπεύθυνη για 350 σχολεία στην περιοχή του Ηρακλείου, γεγονός που της επιτρέπει να εποπτεύει και να διευκολύνει την υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία και να εξειδικεύεται στο θέμα της ψυχικής υγείας στα σχολεία, εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί της θα έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

"Virtual Campus Lda" (Πορτογαλία)

Η Virtual Campus είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση ανάπτυξης, κατάρτισης και παροχής συμβουλών στους τομείς της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης, των Σοβαρών Παιχνιδιών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το όραμά της είναι να προωθεί ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη, πάντα μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Η Virtual Campus έχει παράγει με επιτυχία πολυμεσικό περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης για διαφορετικές πλατφόρμες (κινητά, διαδίκτυο, επιτραπέζια/φορητά), σε διαφορετικά περιβάλλοντα (διαδικτυακά, αυτόνομα) για διάφορους σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (έργα Ε&Α&I, συμβάσεις με πελάτες). Στο πλαίσιο αυτό, η VC έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία ουσιαστικά εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: παιχνίδια, εφαρμογές μάθησης, μαθησιακό περιεχόμενο και διαδικτυακές πλατφόρμες. Ένα άλλο από τα κύρια πεδία δράσης της Virtual Campus είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και πλατφορμών. Ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί ότι η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη δημιουργία MOOCs (Massive Open Online Courses). Επιπλέον, η εταιρεία έχει ισχυρές σχέσεις με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη βόρεια περιοχή της Πορτογαλίας και, έχοντας αρκετά έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει στενή επαφή με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές”.

TDM 2000 (Ιταλία)

“TDM 2000 είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που συντονίζει νέους που επιθυμούν να συνεργαστούν στον εθελοντικό τομέα, υποστηρίζοντάς τους στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Έχουν ως κύρια πεδία ενδιαφέροντος και εργασίας θέματα όπως η πολιτική για τη νεολαία, η επιχειρηματικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η διαπολιτισμική μάθηση, η ενεργός πολιτότητα, η μη τυπική εκπαίδευση, η διεθνής συνεργασία, η τοπική ανάπτυξη και η μετανάστευση. Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιούμε μελετώνται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται από νέους ανθρώπους. Τούτου λεχθέντος, η TDM 2000 έχει 21 χρόνια εμπειρίας στην εργασία για τη νεολαία και την ενεργό συμμετοχή των νέων., γεγονός που της επιτρέπει να είναι σε θέση να μοιραστεί πολλές βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης διαφόρων ειδών ΜΚΟ, στρατηγικές και εργαλεία χρήσιμα για τη διαχείριση. Οι εκπαιδευτές τους έχουν παραδώσει συνεδρίες για το θέμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις, τόσο σε τοπικό επίπεδο, στο οποίο προετοιμάζουν νέους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τις δικές τους ΜΚΟ, όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε διάφορα προγράμματα και εκτός Ευρώπης. Διαθέτουν τεχνογνωσία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικής διαχείρισης, επικοινωνίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων και πολλά άλλα.”