Make It Thrive

Αρχική Σελίδα

MAKE IT THRIVE

Το Make It Thrive σκοπεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο ζήτημα της ψυχικής υγείας στα σχολεία, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη, γεγονός που θα οδηγήσει σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον, καθώς και σε ακαδημαϊκή και προσωπική επιτυχία.

Αν η ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων αποτελούσε ήδη μια πρόκληση πριν από την πανδημία, το σημερινό σενάριο, που χαρακτηρίζεται από διάφορες διαταραχές της ρουτίνας, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και τον ελεύθερο χρόνο, έχει εμβαθύνει αυτή την πραγματικότητα.

Και ενώ πολύ περισσότερα παιδιά και έφηβοι είναι πλέον πιθανό να υποφέρουν από άγχος, κατάθλιψη, απομόνωση ή άλλα ψυχολογικά προβλήματα, πολλοί έχουν αναφέρει ότι δεν κατανοούν πολύ καλά την ψυχική τους υγεία (ή αισθάνονται παρεξηγημένοι ή στιγματισμένοι από τους άλλους). Ανέφεραν επίσης ότι τα σχολεία είναι το πρώτο μέρος στο οποίο θα ήθελαν να αναζητήσουν βοήθεια, αλλά ότι συχνά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν ή αισθάνονται ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν, γενικά, σαφείς πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα θέματα και με τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν οι μαθητές (Mind Report, 2021)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατά το 2021/22 η μελέτη για τη συμπεριφορά υγείας σε παιδιά σχολικής ηλικίας (HBSC) στην Πορτογαλία δείχνει μια ανησυχητική μείωση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των Πορτογάλων εφήβων σε σύγκριση με την έρευνα HBSC του 2018 (HBSC, 2023). Η αντίληψη της δυστυχίας αυξήθηκε από 18,3% σε 27,7%, ενώ τα καθημερινά συναισθήματα θλίψης σε σημείο που να μην μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυξήθηκαν από 5,9% σε 8,7%, ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι ανέφεραν επίσης μια πιο αρνητική αντίληψη για το σχολείο και την οικογενειακή υποστήριξη, καθώς και μειωμένη ευκολία επικοινωνίας με τους γονείς και ισχυρότερα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με το σχολείο.

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία, ένας στους πέντε μαθητές που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο μελέτης, ανέφερε συμπτώματα προβλημάτων ψυχικής υγείας, με υπερδιπλάσιο ποσοστό μεταξύ των κοριτσιών από ό,τι μεταξύ των αγοριών: 28,7% έναντι 10,4% με καταθλιπτικά συμπτώματα, αντίστοιχα (Donato, F., et.al., 2021). Ακόμα μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022 αποκάλυψε ότι η ηλικιακή ομάδα 14-24 ετών είναι η πιο πιθανή να αναφέρει προβλήματα ψυχικής υγείας, με ποσοστό 39%.

ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων παραμένει κυρίαρχο, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με έρευνες που αναφέρουν ότι το 15,2% των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών βιώνει άγχος, νευρικότητα ή ανησυχία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2023) Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας, η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο επιπολασμό κατάθλιψης και, μαζί με την Πορτογαλία και την Ιταλία, διαθέτει λιγότερους από τους 20 ψυχολόγους ανά 100.000 άτομα, αριθμός που συνιστούν οι ειδικοί.

Πριν από την πανδημία COVID-19, ένας αυξανόμενος και δυσανάλογα μεγάλος αριθμός εφήβων στην Ευρώπη εισέρχονταν στην ενηλικίωση με κακή ψυχική υγεία, με το 16,3% των εφήβων ηλικίας 10-19 ετών στην Ευρώπη να αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές (WHO, 2023). Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί και ότι το 64% όλων των νέων κινδυνεύει από κατάθλιψη. Πλέον, όταν εξετάζουμε προσεκτικά τα στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα - Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία -, καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο σημαντική η παρουσιά τους στο "Make It Thrive".
0
%
Έφηβοι ηλικίας 10-19 ετών με ψυχικές διαταραχές
0
%
Νεαρά άτομα που κινδυνεύουν από κατάθλιψη
Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά και δείχνουν ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, προκειμένου να αντιστραφούν οι αριθμοί που παρουσιάζονται. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή προκύπτει από ένα σύνολο παραγόντων και αναγκών που μέσω του "Make It Thrive" σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε, όπως:

Αύξηση της διαθεσιμότητας πόρων για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταρτιστούν σε θέματα ψυχικής υγείας στην τάξη και να τους υποστηρίξουν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος στο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο (πρωταρχική ανάγκη).

Δημιουργία ενός σχεδίου ψυχικής ευεξίας στα σχολεία ή οδηγών υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς (πρωταρχική ανάγκη).

Να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ψυχική υγεία των νέων, εστιάζοντας στην πρόληψη (δευτερεύουσα ανάγκη)-

Να συμβάλουμε στην ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων ψυχικής υγείας που εμφανίζονται μεταξύ παιδιών και εφήβων (δευτερεύουσα ανάγκη).

Να αυξήσουμε την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης και να προωθήσουμε μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των σχολείων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (παρενέργειες).